Tłumacz zaprzysiężony jako osoba, która specjalizuje się w przekładaniu zaświadczeń

Newsy

Tłumacz przysięgły to osoba, która specjalizuje się w przekładzie zaświadczeń procesowych, urzędowych i akredytowaniu obcojęzycznych odpisów takich zaświadczeń, także jest w stanie poświadczać tłumaczenia i duplikaty wykonane przez inne osoby.


tłumaczenia
Author: Chuck Hagel
Source: http://www.flickr.com
Tłumaczenia - kontynuuj - przysięgłe przeprowadza się na rzecz jednostek prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych. Tłumacz (zweryfikuj u źródła) zaprzysiężony umieszcza w swoim tłumaczeniu wzmiankę, czy zostało ono stworzone na podstawie oryginalnego dokumentu, czy odpisów. Tłumaczenia sporządzone na podłożu kopii są ważne, lecz poniektóre urzędy mogą wymagać, aby przedłożone im tłumaczenie było wykonane na podstawie oryginalnego dokumentu.

Więcej informacji -

Do poświadczania przekładów, także poświadczania duplikatów pism, tłumacz przysięgły użytkuje pieczęci, obejmującej w otoku jego imię i nazwisko, także oznaczenie języka, w obrębie jakiego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe muszą mieścić pozycję, pod którą przekład, albo duplikat są odnotowane w repertorium i trzeba oznajmić, czy sporządzono je z pierwowzoru, czy też z przekładu, odpisu lub kopii.


Jeśli tłumaczenie wykonano z duplikatu, bądź tłumaczenia, trzeba dodatkowo określić, czy duplikat lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a poza tym weryfikuje i poświadcza interpretacje z języka obcego na język polski, albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę. Sporządza
tłumaczenie
też poświadczone kopie pisma w języku obcym, a również weryfikuje i certyfikuje odpisy pisma w języku obcym utworzone przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły może wykonać również potwierdzenia skończonego tłumaczenia angielski. Sprawdza wówczas niezwykle precyzyjnie poprawność przekładu, a następnie poświadcza własnym podpisem i pieczęcią jego zgodność z oryginałem - czytaj dalej na tej stronie.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce może sporządzić interpretacje uprawomocnione jedynie z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może przeprowadzić przekładu bezpośrednio z języka obcego na obcy.